(Fragment z mojej książki “Pokochaj niemiecki! Szybka, przyjemna i skuteczna nauka języka niemieckiego”)

Aller guten Dinge sind drei. – Do trzech razy sztuka.

Alle Wege führen nach Rom. – Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Aller Anfang ist schwer. – Każdy początek jest trudny.

Alles braucht seine Zeit. – Wszystko w swoim czasie.

Andere Länder, andere Sitten. – Co kraj, to obyczaj.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. – Co się odwlecze, to nie uciecze.

Aus den Augen, aus dem Sinn. – Co z oczu, to z serca (z myśli).

Ausnahmen bestätigen die Regel. – Wyjątek potwierdza regułę.

Besser spät als nie. – Lepiej późno niż wcale.

Den Freund erkennt man in der Not. – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Den Kopf in den Sand stecken. – Chować głowę w piasek.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. – Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

Der Schein trügt. – Pozory mylą.

Der Zweck heiligt die Mittel. – Cel uświęca środki.

Die Katze im Sack kaufen. – Kupować kota w worku.

Eine Hand wäscht die andere. – Ręka rękę myje.

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. – Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Ende gut, alles gut. – Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. – Nie wszystko złoto, co się świeci.

Irren ist menschlich. – Błądzenie jest rzeczą ludzką.

Kleider machen Leute. – Jak cię widzą, tak cię piszą.

Liebe macht blind. – Miłość czyni ślepym.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. – Nie chwal dnia przed zachodem słońca.

Reden ist Silber, schweigen ist Gold. – Mowa jest srebrem, milczenie złotem.

Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. – Nie od razu Kraków zbudowano.

Überall ist es schön aber am schönsten ist es zu Hause. – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Übung macht den Meister. – Praktyka czyni mistrza.

Wer A sagt, muss auch B sagen. – Kto powiedział A, musi powiedzieć B.

Wer sucht, der findet. – Kto szuka, ten znajduje.