• wer auch immer

 • wie auch immer

 • was auch immer

 • wann auch immer

 • wo auch immer

 • warum auch immer

 • wieso auch immer

 • weshalb auch immer

 • woher auch immer

 • mit wem auch immer

 • wen auch immer

 • seit wann auch immer

 • bis wann auch immer

 • wie lange auch immer

 • womit auch immer

 • woran auch immer

 • worin auch immer

 • wofür auch immer

 • für wen auch immer

 • wozu auch immer

 • zu wem auch immer

Co

to

może

znaczyć

?

Takie zwroty oznaczają coś (lub kogoś) bliżej nieokreślonego, niewiadomego.

Spójrzcie na kilka przykładów:

Was auch immer wir machen, es ist alles falsch.

Cokolwiek byśmy z/robili, wszystko jest/będzie błędnie. LUB Czegokolwiek byśmy nie z/robili, wszystko jest/będzie błędnie.

Wer auch immer das gemacht hat, er soll sich melden.

Ktokolwiek to zrobił, ma/powinien się zgłosić.

Woher auch immer du das hast, mir gefällt es.

Skąd(kolwiek) byś tego nie miał/a, mnie się to podoba.

Warum auch immer er noch nicht da ist, wir fangen schon an.

Wszystko jedno, dlaczego go jeszcze tu nie ma, my już zaczynamy.

Wozu auch immer Sie das lernen, ich kann es nicht verstehen.

Po co(kolwiek) Pan/i się tego uczy, ja tego nie mogę zrozumieć. LUB Z jakiegokolwiek powodu Pan/i by się tego nie uczył/a, nie mogę tego zrozumieć.

Für wen auch immer Ania das vorbereitet, er wird sich bestimmt freuen.

Dla kogo(kolwiek) Ania by tego nie przygotowywała, z pewnością się ucieszy. LUB Dla kogo(kolwiek) Ania to przygotowuje, będzie się z pewnością cieszył

Wie lange auch immer Tomek braucht, um Deutsch zu lernen, er wird es gut gebrauchen können.

Jak długo Tomek by nie potrzebował, żeby się nauczyć niemieckiego, będzie go naprawdę potrzebował.

Mit wem auch immer du dich triffst, ich will das gar nicht wissen.

Z kimkolwiek się (nie) spotykasz, ja nie chcę o tym w ogóle wiedzieć.

Zwróćmy uwagę na to, że w polskich tłumaczeniach często pojawia się tu przeczenie, podczas gdy w niemieckich żadnego przeczenia nie ma.

Zwrot “wie auch immer” występuje też samotnie, jako namiastka zdania, np.:

Willst du das so machen? Wie auch immer! – Chcesz to tak zrobić? No dobra, niech ci będzie!

Wir fahren entweder nach Spanien oder nach Italien. Wie auch immer. (LUB: Woher auch immer.) – Pojedziemy albo do Hiszpanii  albo do Włoch. Tak albo tak. / Jedno z dwojga.

Występuje też w różnych innych połączeniach:

Klaus oder wie auch immer er heißt, kommt morgen. – Klaus, czy jak on się tam nazywa, przyjdzie jutro.