Materiały z bezpłatnych webinarów

Tu znajdziesz materiały (slajdy) z moich wykładów w pierwszym kwartale 2022 r. do pobrania / nauki / powtórek.

Wykład 9 stycznia 2022 r.:

Download (PDF, Unknown)