Materiały z bezpłatnych webinarów

Tu znajdziesz materiały (slajdy) z moich wykładów w drugim kwartale 2022 r. do pobrania / nauki / powtórek.

Wykład 3 kwietnia 2022 r.:

Download (PDF, Unknown)

.

.

Wykład 8 maja 2022 r.:

Download (PDF, Unknown)

.

.

Następny wykład 4 września  2022 r.:

“Ogarnij niemiecki!” 🙂