Korekta

Darmowy podgląd

Zdarza się, że możliwych jest kilka prawidłowych niemieckich tłumaczeń jednego polskiego zdania. Dlatego wprowadziłam różne znaki, których dokładne znaczenie podajemy poniżej.

Nawiasy ()
Przykład:
Mieszkam w Berlinie i pracuję tu.
Jako poprawna odpowiedź podane jest rozwiązanie:
“Ich wohne in Berlin und (ich) arbeite hier.”

Oznacza to:
Zarówno zdanie:
A: “Ich wohne in Berlin und arbeite hier.”
jak również:
B: “Ich wohne in Berlin und ich arbeite hier.”
jest poprawne. Wszystko jedno, czy wpiszesz zdanie A czy B, system uzna obie wersje za poprawne.

Słowo LUB
Przykład:
Kupujemy dziś wszystko.
Jako poprawna odpowiedź podane jest rozwiązanie:
Wir kaufen heute alles. LUB Wir kaufen alles heute.

Oznacza to:
Zarówno zdanie:
przed LUB: “Wir kaufen heute alles.”
jak również:
po LUB: “Wir kaufen alles heute.”
jest poprawne. Wszystko jedno, czy wpiszesz zdanie przed LUB czy po LUB, system uzna obie wersje za poprawne.

Kreska ukośna /
Przykład:
Chcę z tobą porozmawiać.
Jako poprawna odpowiedź podane jest rozwiązanie:
“Ich will mit dir reden/sprechen.”

Oznacza to:
Zarówno zdanie:
A: “Ich will mit dir reden.”
jak również:
B: “Ich will mit dir sprechen.”
jest poprawne.

Powrót do:Metoda AD cz. 1 (1-3) > Metoda Agnieszki Drummer - bardzo ważny wstęp