Uwaga, uwaga! 🙂 Konkurs! 🙂

Niemiecki z podręcznikami Agnieszki Drummer

Do wygrania jest DWADZIEŚCIA egzemplarzy najnowszego przewodniko-podręcznika “Przewodnik berliński. Spacerem po języku niemieckim”.

(O książce dowiesz się więcej tu: KLIK)

Aby mieć szansę na wygranie podręcznika należy:

 1. Sfotografować którąkolwiek/którekolwiek z moich dotychczasowych książek do niemieckiego w kontekście swojego dnia codziennego, prywatnie lub zawodowo albo urlopu.
 2. Przysłać to zdjęcie / te zdjęcia na adres mailowy: konkursad2019@gmail.com (najpóźniej do 30 sierpnia 2019).
 3. E-mail ze zdjęciem/zdjęciami należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem.
 4. W treści e-maila należy napisać:

Ja, jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Agnieszkę Drummer (Metoda AD – Agnieszka Drummer, z siedzibą w Warszawie przy ul. Międzynarodowej 46/39, oraz wydawnictwu Poltext, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 118 wszystkich załączonych zdjęć w publikacjach online i drukowanych.
Zgody udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie załączonych zdjęć oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium, bez konieczności ich uprzedniej akceptacji. Zdjęcia wykorzystane będą anonimowo, tzn. bez podawania imion, nazwisk czy adresów mailowych ich autorów.
Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Metoda AD – Agnieszka Drummer („Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w zgodzie, określonym powyżej.
3. Moje zdjęcia i wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony w zgodzie powyżej.
4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Administrator przetwarzać będzie moje zdjęcia w celu realizacji celów marketingowych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich.
6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO,
e) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
8. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres drummer.agnieszka@googlemail.com
9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: drummer.agnieszka@googlemail.com.

Wygrają najlepsze/najciekawsze zdjęcia w mojej subiektywnej opinii, od której nie ma odwołania.

Konkurs trwa od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019. Wyniki ogłoszę 31 sierpnia.

Nagrody zostaną rozesłane pocztą we wrześniu bezpośrednio przez Wydawnictwo Poltext, któremu bardzo dziękuję za zasponsorowanie tego konkursu :).

Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem i poproszeni o podanie adresu do wysyłki nagrody. Uwaga! Książki mogą zostać wysłane wyłącznie na adresy znajdujące się w Polsce.

Warunki KONIECZNE do wzięcia udziału w konkursie:

 • Ukończone 18 lat
 • Przysłanie co najmniej jednego, a najwyżej pięciu zdjęć na adres: konkursad2019@gmail.com
 • Podpisanie maila ze zdjęciami swoim imieniem i nazwiskiem
 • Format zdjęć: jpg lub png
 • Uczestnik konkursu musi posiadać prawa autorskie do przysłanych zdjęć
 • Uczestnik konkursu udziela nieograniczonej zgody na wykorzystanie zdjęć (w mailu ze zdjęciami należy zacytować zielony tekst podany wyżej)
 • W przypadku wygranej: podanie POLSKIEGO adresu do wysyłki nagrody.

Dodatkowe okoliczności / kryteria zwiększające szanse na wygraną:

Nie wiem, ile będzie zgłoszeń konkursowych, więc oczywiście nikomu nie mogę gwarantować wygranej. Jednak jest kilka kryteriów, które będę faworyzować przy wyborze zwycięzców. Te kryteria to:

 • jak największa rozdzielczość zdjęć, czyli po prostu dobra jakość
 • przynależność nadsyłającego zdjęcia do Klubu AD (klubowicze są traktowani preferencyjnie)
 • zdjęcie zawierające osoby (zwłaszcza właściciela książki/książek)
 • brak na zdjęciu podręczników do niemieckiego innych autorów