Webinary 2012-2016

Moje wykłady z wcześniejszych lat (2012-2016) są oczywiście w dalszym ciągu aktualne, tzn. prezentowana w nich wiedza nie przeterminowała się.

Projekty isjad oraz isjadplus zostały zlikwidowane, ale niemiecki pozostał tym samym niemieckim, więc zapraszam do nauki :).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2